• Version
  • Download 0
  • File Size 13.63 MB
  • File Count 1
  • Create Date 26 พฤศจิกายน 2019
  • Last Updated 26 พฤศจิกายน 2019

ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมารถบัสปรับอากาศโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นห้องรับแจ้งเหตุและั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร 51009/635