• Version
  • Download 1
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 21 พฤษภาคม 2020
  • Last Updated 21 พฤษภาคม 2020

เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางริน คสล. สายทุ่งใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลสะเอียบ และหมู่ที่ 7,8 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ พร 51009/416.1