• Version
  • Download 2
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 13 กรกฎาคม 2020
  • Last Updated 13 กรกฎาคม 2020

เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานซื้อ ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 7 รายการ พร 51009/541