• Version
  • Download 191
  • File Size 2.03 MB
  • File Count 1
  • Create Date 24 พฤษภาคม 2023
  • Last Updated 24 พฤษภาคม 2023

เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All in one solar street light) แบบเสาไฟกิ่งเดี่ยว จำนวน 10 ชุด สำหรับติดตั้งภายในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร 51004/345