• Version
  • Download 1
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 3 สิงหาคม 2020
  • Last Updated 3 สิงหาคม 2020

เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารหอพักหญิงปาริชาติ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) พร 51009/604