• Version
  • Download 0
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 3 สิงหาคม 2020
  • Last Updated 3 สิงหาคม 2020

เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายระเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ร่างขอบเขครายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงคอสะพาน สาย พร ถ 1-0045 บ้านนาใหม่ - บ้านปางมะโอ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ พร 51009/610