• Version
  • Download 1986
  • File Size 1.98 MB
  • File Count 1
  • Create Date 30 มิถุนายน 2023
  • Last Updated 30 มิถุนายน 2023

เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ พร 51004/452