• Version
  • Download 2
  • File Size 11.09 MB
  • File Count 1
  • Create Date 12 พฤศจิกายน 2020
  • Last Updated 15 มีนาคม 2021

เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างงานก่อสร้าง ขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร ถ 1-0036 บ้านแม่ลานใต้ - บ้านห้วยแม่ต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ พร 51009/809