• Version
  • Download 1
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 12 พฤศจิกายน 2020
  • Last Updated 12 พฤศจิกายน 2020

เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างงานก่อสร้าง ขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร ถ 1-0036 บ้านแม่ลานใต้ - บ้านห้วยแม่ต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ พร 51009/809