• Version
  • Download 125
  • File Size 19.90 MB
  • File Count 1
  • Create Date 4 สิงหาคม 2021
  • Last Updated 4 สิงหาคม 2021

เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อเป็นโรงพยาบาลสนามชั่วคราว พร 51004/372