• Version
  • Download 560
  • File Size 6.19 MB
  • File Count 1
  • Create Date 20 พฤศจิกายน 2023
  • Last Updated 20 พฤศจิกายน 2023

เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจ้างประกอบอาหารปรุงสำเร็จรูปพร้อมการบริการ สำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) วันละ 3 มื้อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2567) และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) จำนวนนักเรียน 210 คน พร 51004/786