• Version
  • Download 0
  • File Size 6.49 MB
  • File Count 1
  • Create Date 16 ธันวาคม 2019
  • Last Updated 16 ธันวาคม 2019

เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลาง และรายระเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฝายหินกล่องเกเบี้ยน ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฝายหินกล่องเกเบี้ยน ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสมตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขตอำเภอลอง จำนวน 4 โครงการ พร 51009/976