• Version
  • Download 3
  • File Size 975.07 KB
  • File Count 1
  • Create Date 9 สิงหาคม 2022
  • Last Updated 9 สิงหาคม 2022

เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตีเส้นจราจร ถนนสาย พร.ถ.1-0045 บ้านนาใหม่ - บ้านปางมะโอ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ พร 51004/482