• Version
  • Download 0
  • File Size 6.70 MB
  • File Count 1
  • Create Date 11 สิงหาคม 2022
  • Last Updated 11 สิงหาคม 2022

เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า พร้อมใบมีด และผานพรวน จำนวน 2 คัน พร 51004/491