• Version
  • Download 3
  • File Size 1.58 MB
  • File Count 1
  • Create Date 10 สิงหาคม 2022
  • Last Updated 16 สิงหาคม 2022

เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All in one solar street light) แบบเสากิ่งเดี่ยว เพื่อติดตั้งบนถนนในความรับผิดชอบขององค์การบรริหารส่วนจังหวัดแพร่ 18 สายทาง จำนวน 180 ชุด พร 51004/485