• Version
  • Download 1
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 3 กันยายน 2020
  • Last Updated 11 กันยายน 2020

เอกสารแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลา ขอบเขตของงาน ประกาศและเอกสารราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร ถ 1-0017 บ้านสะเลียมเหนือ - บ้านอ้อย อำเภอหนองม่วงไข่ - อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ พร 51009/694