• Version
  • Download 0
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 21 สิงหาคม 2020
  • Last Updated 21 สิงหาคม 2020

เอกสารแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลัษณะเฉพาะ ประกาศและเอกสารราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคอสะพาน สาย พร.ถ.1-0041 บ้านแม่บงใต้-บ้านนาเวียง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ พร 51009/658