• Version
  • Download 221
  • File Size 883.33 KB
  • File Count 1
  • Create Date 27 พฤศจิกายน 2020
  • Last Updated 15 มีนาคม 2021

เอกสารแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ขอบเขตของงาน ประกาศและเอกสารราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร ถ 1-0009 บ้านแม่ยางโทน - บ้านแม่ยางเปี้ยว อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ พร 51009/831