ปฏิทินกิจกรรม อบจ.แพร่


กันยายน 2021
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
30 สิงหาคม 2021 31 สิงหาคม 2021 1 กันยายน 2021 2 กันยายน 2021 3 กันยายน 2021 4 กันยายน 2021 5 กันยายน 2021
6 กันยายน 2021 7 กันยายน 2021 8 กันยายน 2021 9 กันยายน 2021 10 กันยายน 2021 11 กันยายน 2021 12 กันยายน 2021
13 กันยายน 2021 14 กันยายน 2021 15 กันยายน 2021 16 กันยายน 2021 17 กันยายน 2021 18 กันยายน 2021 19 กันยายน 2021
20 กันยายน 2021 21 กันยายน 2021 22 กันยายน 2021 23 กันยายน 2021 24 กันยายน 2021 25 กันยายน 2021 26 กันยายน 2021
27 กันยายน 2021 28 กันยายน 2021 29 กันยายน 2021 30 กันยายน 2021 1 ตุลาคม 2021 2 ตุลาคม 2021 3 ตุลาคม 2021
cfcba8baf2ffb31e30897d966cc5f804
instagram-social-media-icon-design-template-vector-png_126996
ee4bec98e284c251b885707a470ad3b8

วีดีโอประชาสัมพันธ์

ข้อมูลล่าสุด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ต้อนรับเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแแห่งชาติ (สพฉ.) พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามจังหวัดแพร่และติดตามสถานการณ์ของการปฏิบัติงานในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ต้อนรับเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแแห่งชาติ (สพฉ.) พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามจังหวัดแพร่และติดตามสถานการณ์ของการปฏิบัติงานในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ให้อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2564
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ให้อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2564

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ 5/2564
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ 5/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ปทุมธานี จ.เชียงราย จ.แพร่ จ.ยะลา จ.ยโสธร และ จ.ขอนแก่น
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ปทุมธานี จ.เชียงราย จ.แพร่ จ.ยะลา จ.ยโสธร และ จ.ขอนแก่น

สถิติผู้เข้าชม


050947
Users Today : 53
Users Yesterday : 88
This Month : 2102
This Year : 22867
Total Users : 50947
Views Today : 666
Total views : 5523952

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานบุคลากร

งานสรรหาบุคลากร

รายงานการประชุมสภา

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ยกเลิกประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

จดหมายข่าว อบจ. แพร่

เพจหน่วยงาน

ที่ตั้ง อบจ.แพร่

null

dla.go.th

http://www.dla.go.th

null

LASS

lass

null

CHANGE

Change

null

Admincourt

Admincourt

null

INFO

Info

null

MANUAL

Manual

null

COREPTION

Coreption

null

Parliament

parliament

null

GOV CHANNEL

Gov Channel

null

QA

QA

null

PHRAE

Phrae

null

oic

oic

null

Knowledge

Knowledge

null

LOCAL

local

null

GGC

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

null

MOI

ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด