สถิติการใช้งาน Smart Office สรุป ณ วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567
จำนวนผู้ใช้งาน 356 ราย : จำนวนล็อกอิน 285,199 ครั้ง : เอกสารทั้งหมด 589,768 ฉบับ


รายงานผู้เข้าใช้บริการจุดบริการนักท่องเที่ยวประตูสู่ล้านนา
ตามโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน ช่วงเทศกาลสำคัญ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2567

Scroll to Top