ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการของเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการของเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
– ด้วยที่เทศบาลตำบลบ้านเวียง ขอความอนุเคราะห์ขยายเวลาเจาะบ่อน้ำตื้น เนื่องจากประชาชนกลุ่มเกษตรผู้ใช้น้ำ ตำบลบ้านเวียง ประสบปัญหาภัยแล้งในบางพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค ซึ่งบางพื้นที่ระบบชลประทานยังเข้าไปไม่ถึง และเทศบาลตำบลบ้านเวียง ได้ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเครื่องจักรกล รถขุดบ่อน้ำตื้น เพื่อดำเนินการขุดบ่อแก้ไขปัญหาน้ำใช้เพื่อการเกษตร อุปโภค และบริโภคของประชาชน บ้านป่ากล้วยใหม่ หมู่ที่ 12 บ้านอ้อย หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 9 จำนวน 15 บ่อ และขอขยายเวลาเจาะบ่อน้ำตื้น เพราะมีราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องน้ำอุปโภค บริโภค เป็นจำนวนมาก
– นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงอนุมัติให้ เครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ออกปฏิบัติงานขุดบ่อน้ำตื้น บ้านป่ากล้วยใหม่ หมู่ที่ 12 และบ้านอ้อย หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยปฏิบัติงานในวันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2564 จำนวน 5 วัน
– งบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านเวียง เป็นผู้สนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สนับสนุนเครื่องจักรกลในการดำเนินการ
-นายธวัชชัย จีกัน ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส เป็นช่างผู้ควบคุมเครื่องจักรกล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *