ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการของเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการของเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
– นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อนุมัติให้ เครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ออกปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก สายอ่างแม่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเลา เชื่อม สายห้วยยา-ร้องเข็ม บ้านใหม่จัดสรร หมู่ที่ 5 ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,650 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 1 พิกัดเริ่มต้น E0641273 N2020563 สิ้นสุด E0639676 N2021418 ช่วงที่ 2 พิกัดเริ่มต้น E0641238 N2020654 สิ้นสุด E0651510 N2020842 ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 16 – 30 มิถุนายน 2564 จำนวน 15 วัน
– งบประมาณ 725,000.- บาท โดยเบิกจ่ายจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้าที่ 366 รายการที่ 1
-นายธวัชชัย จีกัน ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส เป็นช่างผู้ควบคุมงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *