ดำเนินโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง พื้นที่ ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่

ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม-10 กันยายน 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้เจ้าหน้ากองช่าง อบจ.แพร่ โดยการประสานงานของ สจ.พยอม ขุนชุ่ม ส.อบจ.เขต 3 อ.ลอง นำเครื่องจักรกล ร่วมกับ นายทอน ใจยะกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง ดำเนินโครงจำนวน 2 โครงการ
1.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายห้วยน้ำปู ถึง ห้วยม่วง บ้านปากจอก หมู่ 3 ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร
2. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายห้วยแก่งแกะ บ้านปากจอก หมู่ 3 ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร
เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตราฐาน การคมนาคมสัญจรสะดวก ปลอดภัยในการขนผลิตผลทางการเกษตร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น