ปฏิทินกิจกรรม อบจ.แพร่


กันยายน 2023
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
28 สิงหาคม 2023 29 สิงหาคม 2023 30 สิงหาคม 2023 31 สิงหาคม 2023 1 กันยายน 2023 2 กันยายน 2023 3 กันยายน 2023
4 กันยายน 2023 5 กันยายน 2023 6 กันยายน 2023 7 กันยายน 2023 8 กันยายน 2023 9 กันยายน 2023 10 กันยายน 2023
11 กันยายน 2023 12 กันยายน 2023 13 กันยายน 2023 14 กันยายน 2023 15 กันยายน 2023 16 กันยายน 2023 17 กันยายน 2023
18 กันยายน 2023 19 กันยายน 2023 20 กันยายน 2023 21 กันยายน 2023 22 กันยายน 2023 23 กันยายน 2023 24 กันยายน 2023
25 กันยายน 2023 26 กันยายน 2023 27 กันยายน 2023 28 กันยายน 2023 29 กันยายน 2023 30 กันยายน 2023 1 ตุลาคม 2023
cfcba8baf2ffb31e30897d966cc5f804
instagram-social-media-icon-design-template-vector-png_126996
ee4bec98e284c251b885707a470ad3b8
tik-tok (1)

วีดีโอประชาสัมพันธ์

ข้อมูลล่าสุด

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2567 – 2569)
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2567 – 2569)

พิธีมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดแพร่ อำเภอลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดแพร่ อำเภอลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พิธีมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดแพร่ อำเภอวังชิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดแพร่ อำเภอวังชิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับผู้ป่วยในเขตพื้นที่อำเภอร้องกวาง
ข่าวประชาสัมพันธ์

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับผู้ป่วยในเขตพื้นที่อำเภอร้องกวาง

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับผู้ป่วยในเขตพื้นที่อำเภอหนองม่วงไข่
ข่าวประชาสัมพันธ์

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับผู้ป่วยในเขตพื้นที่อำเภอหนองม่วงไข่

สถิติผู้เข้าชม


122829
Users Today : 42
Users Yesterday : 149
This Month : 2748
This Year : 28557
Total Users : 122829
Views Today : 136
Total views : 6618194

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานบุคลากร

ประกาศรับโอน

งานสรรหาบุคลากร

ประกาศผลการสรรหา

รายงานการประชุมสภา

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง