ปฏิทินกิจกรรม อบจ.แพร่


กุมภาพันธ์ 2024
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
29 มกราคม 2024 30 มกราคม 2024 31 มกราคม 2024 1 กุมภาพันธ์ 2024 2 กุมภาพันธ์ 2024 3 กุมภาพันธ์ 2024 4 กุมภาพันธ์ 2024
5 กุมภาพันธ์ 2024 6 กุมภาพันธ์ 2024 7 กุมภาพันธ์ 2024 8 กุมภาพันธ์ 2024 9 กุมภาพันธ์ 2024 10 กุมภาพันธ์ 2024 11 กุมภาพันธ์ 2024
12 กุมภาพันธ์ 2024 13 กุมภาพันธ์ 2024 14 กุมภาพันธ์ 2024 15 กุมภาพันธ์ 2024 16 กุมภาพันธ์ 2024 17 กุมภาพันธ์ 2024 18 กุมภาพันธ์ 2024
19 กุมภาพันธ์ 2024 20 กุมภาพันธ์ 2024 21 กุมภาพันธ์ 2024 22 กุมภาพันธ์ 2024 23 กุมภาพันธ์ 2024 24 กุมภาพันธ์ 2024 25 กุมภาพันธ์ 2024
26 กุมภาพันธ์ 2024 27 กุมภาพันธ์ 2024 28 กุมภาพันธ์ 2024 29 กุมภาพันธ์ 2024 1 มีนาคม 2024 2 มีนาคม 2024 3 มีนาคม 2024
cfcba8baf2ffb31e30897d966cc5f804
instagram-social-media-icon-design-template-vector-png_126996
ee4bec98e284c251b885707a470ad3b8
tik-tok (1)

วีดีโอประชาสัมพันธ์

ข้อมูลล่าสุด

ประชุมปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุและการปฏิบัติงานด้านการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุและการปฏิบัติงานด้านการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ประชุมคณะอนุกรรมการประจำอำเภอเป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอสอง เขตเลือกตั้งที่ 2 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะอนุกรรมการประจำอำเภอเป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอสอง เขตเลือกตั้งที่ 2 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏบิตังานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏบิตังานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

โครงการฝีกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในจังหวัดแพร่ รุ่นที่ 15
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝีกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในจังหวัดแพร่ รุ่นที่ 15

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมโครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมโครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สถิติผู้เข้าชม


151006
Users Today : 51
Users Yesterday : 80
This Month : 6986
This Year : 11237
Total Users : 151006
Views Today : 154
Total views : 6778200

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานบุคลากร

ประกาศรับโอน

งานสรรหาบุคลากร

ประกาศผลการสรรหา

รายงานการประชุมสภา

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง