สถานการณ์น้ำ

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ระดับน้ำแม่ยม (ตอนบน)

สถานการณ์น้ำฝนจังหวัดแพร่

null

สถานการณ์น้ำฝน

http://hydromet.tmd.go.th/Monitor/ProvinceLevel.aspx?Province_id=8&fbclid=IwAR2qMBRVjGc4BxJPPCoaogLZh-odgKvv27TUe4Efe87DKrMEzEvyic8oRUc

แหล่งน้ำจังหวัดแพร่

ผังน้ำออนไลน์

ภาพถ่ายเมฆจากดาวเทียม Himawari ทุก 10 นาที

null

ภาพถ่ายเมฆจากดาวเทียม Himawari ทุก 10 นาที

เรดาร์ตรวจอากาศ

null

เรดาร์ตรวจอากาศน่าน

สภาพอากาศ

ติดต่อ

โทร 0-5452-0900

E-mail : [email protected]

Facebook : ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

กลุ่ม Line ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่