นางทิตติยา  สุกใส
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/
เลขานุการสภา อบจ.แพร่

ข่าวเด่น : News

ประกาศเรียกประชุมสภา อบจ.แพร่

               นายวิตติ แสงสุพรรณ ประธานสภา อบจ.แพร่ ประกาศเรียกประชุมสภา อบจ.แพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. - 4 ก.ย.2565 มีกำหนด 45 วัน รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี

               นายวิตติ แสงสุพรรณ ประธานสภา อบจ.แพร่ ประกาศกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

ประชุมสภา อบจ.แพร่

               นายวิตติ แสงสุพรรณ ประธานสภา อบจ.แพร่ นัดประชุมสภา อบจ.แพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อพิจารณาญัตติที่ อบจ.แพร่ เสนอ โดยมีนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.แพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ อบจ.แพร่ เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 22 ก.พ.2565 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.แพร่ อาคาร 1 ชั้น 3 อบจ.แพร่

โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข

               บุคลากร สำนักงานเลขานุการ อบจ. ร่วมทำความสะอาดวัดหลวง ตามโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข : พัฒนาวัด ด้วยแนวทาง 5 ส. ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เมื่อวันที่ 25 ก.พ.2565 ณ วัดหลวง อำเภอเมืองแพร่

สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาคาร 1 ชั้น 1 สนามกีฬา อบจ.แพร่ ถนนราษฎร์อุทิศ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
โทร./แฟกซ์. 0-5452-3276 หมายเลขติดต่อภายใน ฝ่ายกิจการสภาฯ ต่อ 131, ฝ่ายการประชุม ต่อ 132
อีเมล์ [email protected], Line ID : paoca.phrae