ข่าวเด่น : News

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

               ขอเชิญชวนทุกท่านที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลของท่าน ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

ประชุมสภา อบจ.แพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564

               นายวิตติ แสงสุพรรณ ประธานสภา อบจ.แพร่ ได้นัดประชุมสภา อบจ.แพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อพิจารณาญัตติที่ อบจ.แพร่ เสนอ โดยมีนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.แพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ อบจ.แพร่ เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 2 ก.พ.2564 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.แพร่ อาคาร 1 ชั้น 3

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาคาร 1 ชั้น 1 สนามกีฬา อบจ.แพร่ ถนนราษฎร์อุทิศ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
โทร./แฟกซ์. 0-5452-3276 หมายเลขติดต่อภายใน ฝ่ายกิจการสภาฯ ต่อ 131, ฝ่ายการประชุม ต่อ 132
อีเมล์ [email protected], Line ID : paoca.phrae