สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อาคาร 1 ชั้น 1 สนามกีฬา อบจ.แพร่
ถนนราษฎร์อุทิศ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
โทร./แฟกซ์. 0-5452-3276
หมายเลขติดต่อภายใน ฝ่ายกิจการสภาฯ ต่อ 131, ฝ่ายการประชุม ต่อ 132
E-Mail : [email protected]
Line ID : paoca.phrae