การประชุมสภา อบจ.แพร่ ครั้งถัดไป >>>

- ยังไม่มีกำหนดประชุม -

การประชุมสภา อบจ.แพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565

นายวิตติ แสงสุพรรณ ประธานสภา อบจ.แพร่ นัดประชุมสภา อบจ.แพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อพิจารณาญัตติที่ อบจ.แพร่ เสนอ โดยมีนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.แพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ อบจ.แพร่ เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 22 ก.พ.2565 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.แพร่ อาคาร 1 ชั้น 3 อบจ.แพร่

การประชุมสภา อบจ.แพร่ ครั้งแรก

ผู้ว่าราชการ จ.แพร่ ประกาศเรียกประชุมสภา อบจ.แพร่ ครั้งแรก และสภา อบจ.แพร่ ได้ประชุมสภา อบจ.แพร่ ครั้งแรก ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อเลือกประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภา อบจ.แพร่

ประจำปี พ.ศ.2565

• สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565  (22 ก.พ.2565)     View

ประจำปี พ.ศ.2563

• สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563  (28 ก.ย.2563)     View
• สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563  (27 ก.ย.2563)     View
• สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563  (21 ก.ย.2563)     View
• สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563  (1 ก.ย.2563)     View
• สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563  (19 ส.ค.2563)     View

• สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563  (18 มิ.ย.2563)     View
• สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563  (14 ก.พ.2563)     View

ประจำปี พ.ศ.2564

• สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  (23 ก.ย.2564)     View
• สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  (31 ส.ค.2564)     View
• สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  (17 ส.ค.2564)     View
• สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564  (6 ก.ค.2564)     View
• สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564  (2 ก.พ.2564)     View
• ประชุมสภา อบจ.แพร่ ครั้งแรก (25 ม.ค.2564)     View

ประจำปี พ.ศ.2562

• สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562  (24 ธ.ค.2562)     View
• สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562  (29 ต.ค.2562)     View
• สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562  (27 ก.ย.2562)     View
• สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562  (20 ก.ย.2562)     View
• สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562  (16 ส.ค.2562)     View

• สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562  (6 ส.ค.2562)     View
• สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562  (11 เม.ย.2562)     View
• สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562  (21 ก.พ.2562)     View

สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาคาร 1 ชั้น 1 สนามกีฬา อบจ.แพร่ ถนนราษฎร์อุทิศ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
โทร./แฟกซ์. 0-5452-3276 หมายเลขติดต่อภายใน ฝ่ายกิจการสภาฯ ต่อ 131, ฝ่ายการประชุม ต่อ 132
อีเมล์ [email protected], Line ID : paoca.phrae