การประชุมสภา อบจ.แพร่ ครั้งถัดไป >>>

- ยังไม่มีกำหนดประชุม -

การประชุมสภา อบจ.แพร่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

นายวิตติ แสงสุพรรณ ประธาน สภา อบจ.แพร่ ได้นัดประชุมสภา อบจ.แพร่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อพิจารณาญัตติที่ อบจ.แพร่ เสนอ เมื่อวันที่ 23 ก.ย.2564 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.แพร่

การประชุมสภา อบจ.แพร่ ครั้งแรก

ผู้ว่าราชการ จ.แพร่ ประกาศเรียกประชุมสภา อบจ.แพร่ ครั้งแรก และสภา อบจ.แพร่ ได้ประชุมสภา อบจ.แพร่ ครั้งแรก ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อเลือกประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภา อบจ.แพร่

ประจำปี พ.ศ.2564

• สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  (31 ส.ค.2564)     View
• สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  (17 ส.ค.2564)     View
• สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564  (6 ก.ค.2564)     View
• สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564  (2 ก.พ.2564)     View
• ประชุมสภา อบจ.แพร่ ครั้งแรก (25 ม.ค.2564)     View

ประจำปี พ.ศ.2563

• สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563  (28 ก.ย.2563)     View
• สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563  (27 ก.ย.2563)     View
• สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563  (21 ก.ย.2563)     View
• สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563  (1 ก.ย.2563)     View
• สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563  (19 ส.ค.2563)     View

• สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563  (18 มิ.ย.2563)     View
• สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563  (14 ก.พ.2563)     View

ประจำปี พ.ศ.2562

• สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562  (24 ธ.ค.2562)     View
• สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562  (29 ต.ค.2562)     View
• สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562  (27 ก.ย.2562)     View
• สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562  (20 ก.ย.2562)     View
• สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562  (16 ส.ค.2562)     View

• สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562  (6 ส.ค.2562)     View
• สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562  (11 เม.ย.2562)     View
• สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562  (21 ก.พ.2562)     View

สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาคาร 1 ชั้น 1 สนามกีฬา อบจ.แพร่ ถนนราษฎร์อุทิศ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
โทร./แฟกซ์. 0-5452-3276 หมายเลขติดต่อภายใน ฝ่ายกิจการสภาฯ ต่อ 131, ฝ่ายการประชุม ต่อ 132
อีเมล์ [email protected], Line ID : paoca.phrae