ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง […]

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง ปิดการประช […]

สรุปการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุม […]

ขอเชิญชวนเยาวชน ที่มีอายุระหว่าง ๑๕ – ๒๐ ปี สมัคร […]

รับสมัครคัดเลือกตามโครงการช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ย […]

รับสมัครคัดเลือกตามโครงการค่าใช้จ่ายสำหรับทุนการศึกษาสำ […]

วันที่ 14 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย […]

พี่แอดมินมีข่าวดีมาบอก อบจ.แพร่ มีโครงการดีๆ มาฝากน้องๆ […]

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย […]

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย […]