วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ น […]

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 (เวลา 13.30 น.) ว่าที่ ร.ต.ศุภ […]

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ว […]

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นายสมหวัง พ่วงบาง […]