วันที่ 7 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวั […]

             วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นวันแรกของการย้ายศ […]

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง เลื่อนการดำเน […]

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีส […]

           วันที่ 26 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหว […]

            วันที่ 24 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังห […]

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง การแก้ไขประกา […]