วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์กา […]

อบจ.แพร่ ร่วมประชุมและลงพื้นที่กับคณะกรรมาธิการการอุดมศ […]

อบจ.แพร่ ร่วมการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท […]

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การ […]

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ศูนย์บริหารจัดกา […]

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 น.นายอนุวัธ วงศ์วรร […]

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายอนุวัธ วงศศ์วรรณ นายกองค์กา […]

วันที่ 31 มกราคม 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริ […]