ระบบเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

4 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (เรียงลำดับตามวันที่ประกาศล่าสุด)


1 ประกาศ : ประกาศราคากลาง
โครงการ : ประกวดราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 2023-03-23
ดูประกาศ..
2 ประกาศ : ประกาศเชิญชวน
โครงการ : ประกวดราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 2023-03-23
ดูประกาศ..
3 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถบดอัดสั่นสะเทือน หมายเลขทะเบียน ถข ๒๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-03-23
ดูประกาศ..
4 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกดั๊ม หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๕๙๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-03-23
ดูประกาศ..
5 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค-6139 แพร่ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-03-23
ดูประกาศ..
6 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อกระเป๋าสำหรับใส่เอกสาร สำหรับใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำแผน งบประมาณ และติดตามประเมินผล ตามภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-03-23
ดูประกาศ..
7 ประกาศ : ยกเลิกประกาศเชิญชวน
โครงการ : ประกวดราคาซื้อจัดหารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 2023-03-23
ดูประกาศ..
8 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างซ่อมรถยนต์นำเที่ยว (เวียงโกศัย) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ รหัสพัสดุ (๐๓๘-๖๐-๐๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-03-22
ดูประกาศ..
9 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างซ่อมและเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ รถกระบะยี่ห้อฟอร์ด เรนเจอร์ หมายเลขทะเบียน กท ๙๓๓ แพร่ รหัสพัสดุ ๐๐๑ - ๖๓ - ๐๐๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-03-22
ดูประกาศ..
10 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถขุดตักตีนตะขาบ (แบคโฮ) หมายเลขทะเบียน ตค ๑๓๔๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-03-22
ดูประกาศ..