ระบบเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

4 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (เรียงลำดับตามวันที่ประกาศล่าสุด)


1 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกกระบะ หมายเลขทะเบียน ม 1848 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-11-23
ดูประกาศ..
2 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อหินคลุก จำนวน 1,125 ลูกบาศก์เมตร เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก สายแม่ยางน้อย หมู่ที่ 4 บ้านปากยาง อำเภอหนองม่วงไข่ เชื่อม บ้านหนองอ่วน ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-11-22
ดูประกาศ..
3 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-11-22
ดูประกาศ..
4 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องขัดพื้นพร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ที่โรงพยาบาลชุมชนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-11-22
ดูประกาศ..
5 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในราชการกองการเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-11-22
ดูประกาศ..
6 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อหินคลุก จำนวน 1,125 ลูกบาศก์เมตร เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก สายแม่ยางน้อย หมู่ที่ 4 บ้านปากยาง อำเภอหนองม่วงไข่ เชื่อม บ้านหนองอ่วน ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-11-22
ดูประกาศ..
7 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างซ่อมแซมเมรุเผาศพชนิดเตาเผาถ่าน บ้านหาดลี่ หมู่ที่ 4 ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-11-18
ดูประกาศ..
8 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อหินคลุก จำนวน 1,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก สายนาผักสาบ - ห้วยแม่ทะ หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง เชื่อม ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-11-18
ดูประกาศ..
9 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างซ่อมแซมเมรุเผาศพชนิดเตาเผาถ่าน บ้านหาดลี่ หมู่ที่ 4 ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-11-18
ดูประกาศ..
10 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อหินคลุก จำนวน 1,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก สายนาผักสาบ - ห้วยแม่ทะ หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง เชื่อม ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-11-18
ดูประกาศ..