ระบบเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

4 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (เรียงลำดับตามวันที่ประกาศล่าสุด)


1 ประกาศ : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแม่น้ำยม บ้านหนองเสี้ยว หมู่ที่ 4 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2022-05-18
ดูประกาศ..
2 ประกาศ : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแม่น้ำยม บ้านหนองเสี้ยว หมู่ที่ 4 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2022-05-18
ดูประกาศ..
3 ประกาศ : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแม่น้ำยม บ้านหนองเสี้ยว หมู่ที่ 4 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2022-05-18
ดูประกาศ..
4 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างพิมพ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำเดือน เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2022-05-17
ดูประกาศ..
5 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงทอง เชื่อม หมู่ที่ 6 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2022-05-17
ดูประกาศ..
6 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2022-05-17
ดูประกาศ..
7 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2022-05-17
ดูประกาศ..
8 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับรถสุขาเคลื่อนที่ ขนาด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-4866 ยี่ห้อ ISUZU รหัสพัสดุ 011-64-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2022-05-17
ดูประกาศ..
9 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บบ 3331 ยี่ห้อ ISUZU รหัสพัสดุ (006-55-0003) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2022-05-17
ดูประกาศ..
10 ประกาศ : ประกาศราคากลาง
โครงการ : ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โครงการก่อสร้างทำนบดินห้วยขี้เบี้ย หมู่ที่ 6 ตำบลวังธง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 2022-05-12
ดูประกาศ..