ระบบเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

4 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (เรียงลำดับตามวันที่ประกาศล่าสุด)


1 ประกาศ : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างซ่อมบำรุงดูแลรักษากายอุปกรณ์โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นแบบในการดูแลผู้พิการและผู้มีภาวะพึ่งพิงตำบลวังหงส์ ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-09-21
ดูประกาศ..
2 ประกาศ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ : จัดหาชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์(Height Adjustable Pole with LED solar Street Light) พร้อมติดตั้ง ถนนสายหน้าโรงพยาบาลสูงเม่น(แห่งใหม่)อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จำนวน 10 ชุด
วันที่ประกาศ : 2023-09-20
ดูประกาศ..
3 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อจัดซื้้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ใน รพ.สต.ช่อแฮ ตามแผนเงินบำรุงปี 2566 รวม 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-09-19
ดูประกาศ..
4 ประกาศ : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษากายอุปกรณ์ที่ชำรุด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-09-19
ดูประกาศ..
5 ประกาศ : ประกาศราคากลาง
โครงการ : ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 2023-09-18
ดูประกาศ..
6 ประกาศ : ประกาศเชิญชวน
โครงการ : ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 2023-09-18
ดูประกาศ..
7 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-09-18
ดูประกาศ..
8 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณฌาปนสถานบ้านทุ่งแค้ว ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-09-18
ดูประกาศ..
9 ประกาศ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ : ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 2023-09-18
ดูประกาศ..
10 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างเปลี่ยนมือจับประตู เปลี่ยนกุญแจล็อคประตู และเปลี่ยนโช๊คประตู ชั้น ๑ ของอาคารหอศิลป์เมืองแพร่ (ศูนย์การเรียนรู้ประตูชัย) กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-09-15
ดูประกาศ..