ระบบเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

4 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (เรียงลำดับตามวันที่ประกาศล่าสุด)


1 ประกาศ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ : ซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า พร้อมใบมีดดันดิน และผานพรวน จำนวน 2 คัน
วันที่ประกาศ : 2022-08-05
ดูประกาศ..
2 ประกาศ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ : ซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า พร้อมใบมีดดันดิน และผานพรวน จำนวน 2 คัน
วันที่ประกาศ : 2022-08-05
ดูประกาศ..
3 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค-6140 แพร่ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2022-08-03
ดูประกาศ..
4 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค-6143 แพร่ ยี่ห้อ มิตซูบิขิ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2022-08-03
ดูประกาศ..
5 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ สำหรับการปฏิบัติงานภายในสำนักงานของ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2022-08-03
ดูประกาศ..
6 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2022-08-03
ดูประกาศ..
7 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค-6140 แพร่ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2022-08-03
ดูประกาศ..
8 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค-6143 แพร่ ยี่ห้อ มิตซูบิขิ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2022-08-03
ดูประกาศ..
9 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ สำหรับการปฏิบัติงานภายในสำนักงานของ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2022-08-03
ดูประกาศ..
10 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2022-08-03
ดูประกาศ..