ระบบเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

4 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (เรียงลำดับตามวันที่ประกาศล่าสุด)


1 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2024-04-25
ดูประกาศ..
2 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2024-04-25
ดูประกาศ..
3 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2024-04-25
ดูประกาศ..
4 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับเครื่องจักรกล จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2024-04-25
ดูประกาศ..
5 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับยานพาหนะและเครื่องจักรกล จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2024-04-25
ดูประกาศ..
6 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2024-04-25
ดูประกาศ..
7 ประกาศ : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (INK Tank Printer ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2024-04-25
ดูประกาศ..
8 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมบันไดพร้อมอุปกรณ์ บ้านพักเลขที่ 31/2 ของ รพ.สต.ป่าแมต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2024-04-24
ดูประกาศ..
9 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน นข ๓๗๗๖ แพร่ ยี่ห้อ TOYOTA รหัสพัสดุ ๐๐๑-๖๖-๐๐๒๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2024-04-24
ดูประกาศ..
10 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน นข ๑๓๒๑ แพร่ ยี่ห้อ TOYOTA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2024-04-24
ดูประกาศ..