ระบบเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

4 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

ยกเลิกประกาศเชิญชวน (เรียงลำดับตามวันที่ประกาศล่าสุด)


1 ประกาศ : ยกเลิกประกาศเชิญชวน
โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารทดสอบวัสดุองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บริเวณกองช่าง (บ้านกอเปา) ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 2021-06-18
ดูประกาศ..