ระบบเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

4 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (เรียงลำดับตามวันที่ประกาศล่าสุด)


1 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อจัดซื้้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ใน รพ.สต.ช่อแฮ ตามแผนเงินบำรุงปี 2566 รวม 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-09-19
ดูประกาศ..
2 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-09-18
ดูประกาศ..
3 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณฌาปนสถานบ้านทุ่งแค้ว ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-09-18
ดูประกาศ..
4 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างเปลี่ยนมือจับประตู เปลี่ยนกุญแจล็อคประตู และเปลี่ยนโช๊คประตู ชั้น ๑ ของอาคารหอศิลป์เมืองแพร่ (ศูนย์การเรียนรู้ประตูชัย) กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-09-15
ดูประกาศ..
5 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-09-15
ดูประกาศ..
6 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปรับปรุงทางเดิน-วิ่งภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-09-15
ดูประกาศ..
7 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-09-15
ดูประกาศ..
8 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ สำหรับใช้ในภารกิจส่วนกลางของกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-09-15
ดูประกาศ..
9 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 31 รายการ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-09-15
ดูประกาศ..
10 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-09-15
ดูประกาศ..