ระบบเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

4 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (เรียงลำดับตามวันที่ประกาศล่าสุด)


31 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้ทำน้ำร้อน-เย็น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2024-07-17
ดูประกาศ..
32 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมตามโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2024-07-17
ดูประกาศ..
33 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สแกนเนอร์) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโค้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2024-07-17
ดูประกาศ..
34 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2024-07-16
ดูประกาศ..
35 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อหินคลุก จำนวน 750 ลูกบาศก์เมตร เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก สายร่องปู่เป๋ บ้านสะเลียมเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ เชื่อม บ้านปง หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2024-07-16
ดูประกาศ..
36 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างจ้างเหมาบริการทำจุดพักคอยสำหรับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2024-07-16
ดูประกาศ..
37 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานราชการของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2024-07-16
ดูประกาศ..
38 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 40-0052 ยี่ห้อ ISUZU ที่ใช้ในภารกิจของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2024-07-15
ดูประกาศ..
39 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน นข 1146 ยี่ห้อ โตโยต้า ใช้ในภารกิจของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2024-07-15
ดูประกาศ..
40 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โคมไฟตรวจภายใน/ผ่าตัดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2024-07-15
ดูประกาศ..