ระบบเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

4 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (เรียงลำดับตามวันที่ประกาศล่าสุด)


31 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-4052 ยี่ห้อ ISUZU รหัสพัสดุ 006-55-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-11-16
ดูประกาศ..
32 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบริการเครื่องมือและน้ำมันหล่อลื่น (โมบาย) หมายเลขทะเบียน 81-6923 ยี่ห้อ HINO รหัสพัสดุ 001-62-0021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-11-16
ดูประกาศ..
33 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน นข 559 ยี่ห้อ TOYOTA รหัสพัสดุ 001-45-0018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-11-16
ดูประกาศ..
34 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างทำป้ายไวนิลโครงการศูนย์ป้องกันการทุจริตองค์บริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-11-15
ดูประกาศ..
35 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างปรับปรุงที่จอดรถจักรยานยนต์ด้านข้าง (ฝั่งขวา) และด้านหลังอาคารสำนักงาน อบจ.แพร่ (อาคาร ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-11-15
ดูประกาศ..
36 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-11-15
ดูประกาศ..
37 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ (416-63-1527, (416-56-0896),(416-55-0779) ที่ใช้ในการปฏิบัติงานราชการภายในกองการศึกษาฯองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-11-14
ดูประกาศ..
38 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถบัส) หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๐๕๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-11-13
ดูประกาศ..
39 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมกล้อง CCTV ภายในพื้นที่สำนักงานกองช่าง (บ้านกอเปา) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-11-13
ดูประกาศ..
40 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อยางรถบรรทุกช่วงยาว 6 ล้อ (ดีเซล) หมายเลขทะเบียน 81-3687 ยี่ห้อ ISUZU รหัสพัสดุ 002-55-0021
วันที่ประกาศ : 2023-11-13
ดูประกาศ..