ระบบเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

4 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (เรียงลำดับตามวันที่ประกาศล่าสุด)


41 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำหรับใช้ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-11-13
ดูประกาศ..
42 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างซ่อมแซมเมรุเผาศพชนิดเตาเผาถ่าน ป่าช้าบ้านวังเกลือ หมู่ที่ 7 ตำบลปากกาง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-11-13
ดูประกาศ..
43 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อยางรถบรรทุกกระบะเทท้าย 6 ตัน 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-0659 ยี่ห้อ HINO รหัสพัสดุ 017-48-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-11-13
ดูประกาศ..
44 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-11-13
ดูประกาศ..
45 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับใช้ในโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-11-10
ดูประกาศ..
46 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างซ่อมเครื่องกรองน้ำ รหัสพัสดุ (713-62-0010),713-62-0011),(713-62-0012) ภายในบริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-11-09
ดูประกาศ..
47 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างพิมพ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-11-09
ดูประกาศ..
48 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ภายในพิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ คุ้มเจ้าหลวง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-11-09
ดูประกาศ..
49 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับใช้ภายในพิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ คุ้มเจ้าหลวง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-11-09
ดูประกาศ..
50 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : เช่าระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ ขนาด ๘ สายภายนอก ๔๐ สายภายใน พร้อมติดตั้ง ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-11-08
ดูประกาศ..