ระบบเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

4 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (เรียงลำดับตามวันที่ประกาศล่าสุด)


21 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2024-07-18
ดูประกาศ..
22 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโค้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2024-07-18
ดูประกาศ..
23 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างเหมาบริการซ่อมยูนิตทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2024-07-18
ดูประกาศ..
24 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างซ่อมแซมเมรุเผาศพชนิดเตาเผาถ่าน ฌาปนสถานบ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2024-07-17
ดูประกาศ..
25 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาระบบสถานีทวนสัญญาณวิทยุสื่อสาร (Repeater) กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2024-07-17
ดูประกาศ..
26 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในภารกิจของกองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2024-07-17
ดูประกาศ..
27 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม)ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านแม่ลัว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2024-07-17
ดูประกาศ..
28 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างเหมาเครื่องเสียง สำหรับโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2024-07-17
ดูประกาศ..
29 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโค้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2024-07-17
ดูประกาศ..
30 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จากเงินบำรุงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านแม่ลัว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2024-07-17
ดูประกาศ..