ระบบเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

4 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (เรียงลำดับตามวันที่ประกาศล่าสุด)