ระบบเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

4 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เรียงลำดับตามวันที่ประกาศล่าสุด)


1 ประกาศ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ : จัดหาชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์(Height Adjustable Pole with LED solar Street Light) พร้อมติดตั้ง ถนนสายหน้าโรงพยาบาลสูงเม่น(แห่งใหม่)อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จำนวน 10 ชุด
วันที่ประกาศ : 2023-09-20
ดูประกาศ..
2 ประกาศ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ : ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 2023-09-18
ดูประกาศ..
3 ประกาศ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ : จัดหาชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์(Height Adjustable Pole with LED solar Street Light) เพื่อติดตั้งบนถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 3 สายทาง จำนวน 25 ชุด
วันที่ประกาศ : 2023-08-29
ดูประกาศ..
4 ประกาศ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับใช้ในภารกิจของโรงพยาบาลชุมชนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
วันที่ประกาศ : 2023-08-24
ดูประกาศ..
5 ประกาศ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ : ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลชุมชนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
วันที่ประกาศ : 2023-08-24
ดูประกาศ..
6 ประกาศ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๓๕ เครื่อง
วันที่ประกาศ : 2023-07-26
ดูประกาศ..
7 ประกาศ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ : ก่อสร้างสนามฟุตซอลกลางแจ้ง โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
วันที่ประกาศ : 2023-06-09
ดูประกาศ..
8 ประกาศ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ : จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
วันที่ประกาศ : 2023-05-26
ดูประกาศ..
9 ประกาศ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ : จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
วันที่ประกาศ : 2023-05-26
ดูประกาศ..
10 ประกาศ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ : จ้างประกอบอาหารปรุงสำเร็จรูปพร้อมการบริการ สำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) วันละ 3 มื้อ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2566 จำนวน 210 คน รวมระยะเวลา 92 วัน
วันที่ประกาศ : 2023-05-23
ดูประกาศ..