ระบบเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

4 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (เรียงลำดับตามวันที่ประกาศล่าสุด)


1 ประกาศ : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 ( covid-19 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-09-27
ดูประกาศ..
2 ประกาศ : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ตามโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นแบบในการดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-09-25
ดูประกาศ..
3 ประกาศ : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ตามโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นแบบในการดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้มีภาวะพึ่งพิงประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-09-25
ดูประกาศ..
4 ประกาศ : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างซ่อมบำรุงดูแลรักษากายอุปกรณ์โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นแบบในการดูแลผู้พิการและผู้มีภาวะพึ่งพิงตำบลวังหงส์ ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-09-21
ดูประกาศ..
5 ประกาศ : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษากายอุปกรณ์ที่ชำรุด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-09-19
ดูประกาศ..
6 ประกาศ : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการภายในกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-09-11
ดูประกาศ..
7 ประกาศ : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-09-08
ดูประกาศ..
8 ประกาศ : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวณผล,ชุดโปรเเกรมระบบปฏิบัติการ,ชุดโปรเเกรมป้องกันไวรัส,เครื่องพิมพ์เเบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-09-07
ดูประกาศ..
9 ประกาศ : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 28,900.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-09-07
ดูประกาศ..
10 ประกาศ : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ในการจัดทำแผนกั้นเพื่อความปลอดภัยของสนามยิงธนู องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-09-07
ดูประกาศ..