ระบบเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

4 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (เรียงลำดับตามวันที่ประกาศล่าสุด)


1 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค ๒๙๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-12-04
ดูประกาศ..
2 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์บรรทุกดีเซล หมายเลขทะเบียน กค 6145 ยี่ห้อ MITSUBISHI รหัสพัสดุ 002-50-0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-12-04
ดูประกาศ..
3 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-11-30
ดูประกาศ..
4 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-11-28
ดูประกาศ..
5 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างซ่อมแซมประตูและหน้าต่างของอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-11-27
ดูประกาศ..
6 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างซ่อมแซมเมรุเผาศพชนิดเตาเผาถ่านบ้านปากห้วยอ้อย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-11-27
ดูประกาศ..
7 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างทำป้ายไวนิลงานกิจการในหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-11-27
ดูประกาศ..
8 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างเหมาตัดแต่งกิ่งไม้พร้อมจัดเก็บ ณ บริเวณถ้ำผานางคอย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-11-27
ดูประกาศ..
9 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้บุนวม จำนวน 100 ตัว กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2023-11-27
ดูประกาศ..
10 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหินเรียงยาแนว ลำเหมืองหิต หมู่ที่ 9 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 153.00 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 2023-11-27
ดูประกาศ..