ระบบเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

4 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (เรียงลำดับตามวันที่ประกาศล่าสุด)


11 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างทำป้ายสถานที่ราชการของสถาบันพัฒนาผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-11-17
ดูประกาศ..
12 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างทำป้ายสถานที่ราชการของสถาบันพัฒนาผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-11-17
ดูประกาศ..
13 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อปั๊มสูบน้ำมัน ชนิดมือหมุน จำนวน 3 ตัว สำหรับใช้กับเครื่องจักรกลภาคสนาม และภายในศูนย์ซ่อมเครื่องจักรกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-11-16
ดูประกาศ..
14 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างถ่ายเอกสารคู่มือการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทร์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-11-15
ดูประกาศ..
15 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างพิมพ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-11-15
ดูประกาศ..
16 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุกและท่อ คสล. 1.00 เมตร เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก หมู่ที่ 2, 9, 10 ตำบลดอนมูล เชื่อม หมู่ที่ 2,5 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-11-15
ดูประกาศ..
17 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับใช้ในภารกิจส่วนกลางของกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-11-15
ดูประกาศ..
18 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในภารกิจส่วนกลางของกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-11-10
ดูประกาศ..
19 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น แก๊สหุงต้ม (LPG) ขนาดบรรจุ 48 กิโลกรัม จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-11-10
ดูประกาศ..
20 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในภารกิจส่วนกลางของกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-11-10
ดูประกาศ..