ระบบเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

4 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (เรียงลำดับตามวันที่ประกาศล่าสุด)


41 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกดีเซล หมายเลขทะเบียน บพ 515 ยี่ห้อ อีซูซุ รหัสพัสดุ (002-56-0008) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-11-02
ดูประกาศ..
42 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน กค-6142 ยี่ห้อ MITSUBISHI รหัสพัสดุ (002-50-0012) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-11-02
ดูประกาศ..
43 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อหินคลุก จำนวน 1,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก สายหลงคอก บ้านแสนทอง หมู่ที่ 10 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง เชื่อม ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-11-02
ดูประกาศ..
44 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสพัสดุ (420-49-0068) ที่ใช้ในภารกิจส่วนกลางของกองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-11-01
ดูประกาศ..
45 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน (ระบบ Inverter) ใช้ในภารกิจส่วนกลางของกองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-11-01
ดูประกาศ..
46 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อหินคลุก จำนวน 823 ลูกบาศก์เมตร เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น เชื่อม หมู่ที่ 9 ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-11-01
ดูประกาศ..
47 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อหินคลุก จำนวน 823 ลูกบาศก์เมตร เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น เชื่อม หมู่ที่ 9 ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-11-01
ดูประกาศ..
48 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสพัสดุ (420-49-0068) ที่ใช้ในภารกิจส่วนกลางของกองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-11-01
ดูประกาศ..
49 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ สถาบันพัฒนาผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-11-01
ดูประกาศ..
50 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย ณ โครงการใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขคุณภาพสุราชุมชน ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-11-01
ดูประกาศ..