ระบบเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

4 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (เรียงลำดับตามวันที่ประกาศล่าสุด)


41 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างเหมาเครื่องเสียงและจัดสถานที่ โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2022-08-08
ดูประกาศ..
42 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2022-08-08
ดูประกาศ..
43 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับเครื่องเรือท้องแบน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2022-08-08
ดูประกาศ..
44 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถตักตีนตะขาบ ชนิดแขนยาว หมายเลขทะเบียน ตค 1749 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2022-08-08
ดูประกาศ..
45 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างเหมาเครื่องเสียงและจัดสถานที่ โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2022-08-08
ดูประกาศ..
46 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2022-08-08
ดูประกาศ..
47 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับเครื่องเรือท้องแบน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2022-08-08
ดูประกาศ..
48 ประกาศ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ : ซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า พร้อมใบมีดดันดิน และผานพรวน จำนวน 2 คัน
วันที่ประกาศ : 2022-08-05
ดูประกาศ..
49 ประกาศ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ : ซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า พร้อมใบมีดดันดิน และผานพรวน จำนวน 2 คัน
วันที่ประกาศ : 2022-08-05
ดูประกาศ..
50 ประกาศ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ : ซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า พร้อมใบมีดดันดิน และผานพรวน จำนวน 2 คัน
วันที่ประกาศ : 2022-08-05
ดูประกาศ..