โครงการจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยและส่งปฏิกูลรวมถึงโรงไฟฟ้าชีวมวล

โครงการจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยและส่งปฏิกูลรวมถึงโรงไฟฟ้าชีวมวล