ยินดีต้อนรับเข้าสู่กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่