1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
  3. รายงานการประชุมสภา
  4. รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
  5. ประกาศงานบุคลากร

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

 

next
prev

ประชาสัมพันธ์เชิญชวน เดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ ในวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 62 ณ ศาลากลางจังหวัดแพร่

สมัครได้ 2 ช่องทาง
1.สมัครผ่านหน่วยงาน รับเสื้อผ่านหน่วยงาน
2.สมัครทางอินเตอร์เน็ตรับเสื้อที่ อบจ.

ผู้ที่สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2562  ปิดรับยอดสั่งเสื้อ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยค่าสมัคร 100 บาท สอบถามเพิ่มเติมที่ อบจ.แพร่ 054 532485 ต่อ 109 ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ 054 534119 ต่อ 503 หรือ ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ

รายละเอียดเพิ่มเติม