สำรวจถนนสาย พร.ถ. 1-0019 บ้านแม่ยางโพธิ์ – บ้านแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณและเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายมังกร ชื่นสนธิพันธุ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขต 1 อำเภอร้องกวาง ลงพื้นที่สำรวจถนนสาย พร.ถ. 1-0019 บ้านแม่ยางโพธิ์ – บ้านแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เพื่อเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568