ประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ำฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ำฯ

ประชุมประจำเดือนกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เดือนพฤษภาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมประจำเดือนกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เดือนพฤษภาคม 2564

ประชุมคณะกรรมการติดตามผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2564
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการติดตามผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2564

จัดบูธนิทรรศการนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดบูธนิทรรศการนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำ

ประชุมประจำเดือนกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เดือน เมษายน
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมประจำเดือนกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เดือน เมษายน

กิจกรรมสร้างฝายตามโครงการโรงเรียนบริหารจัดการน้ำ (การบริหารจัดการน้ำแบบพึ่งพาตนเอง) รุ่นที่ 3
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสร้างฝายตามโครงการโรงเรียนบริหารจัดการน้ำ (การบริหารจัดการน้ำแบบพึ่งพาตนเอง) รุ่นที่ 3

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน อบจ.แพร่ ครั้งที่1/2564
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน อบจ.แพร่ ครั้งที่1/2564

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัด ด้วยแนวทาง 5 ส.
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัด ด้วยแนวทาง 5 ส.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

โครงการโรงเรียนบริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ (การบริหารจัดการน้ำแบบพึ่งพาตนเอง) รุ่นที่ 1
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการโรงเรียนบริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ (การบริหารจัดการน้ำแบบพึ่งพาตนเอง) รุ่นที่ 1

1 2 3