ประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ำฯ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:00 น. ประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ำ โดยมีจ่าเอกพรต ทับทิมทอง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นประธานในการประชุมร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการน้ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่