ประชุมพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3/2566 โดยมี คณะกรรมการพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมลานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่