จัดบูธนิทรรศการนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำ

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวีฤธิ กวยะปาณิก เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการน้ำ ร่วมจัดบูธนิทรรศการนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำ เข้าร่วมจัดแสดงในงาน “ท้องถิ่นไทย รวมไทย สร้างชาติ” ณ ห้องคอนเวชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ