ประชุมคณะกรรมการติดตามผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 30 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประชุมคณะกรรมการติดตามผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นางสุขาวดี วังคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมอาชาพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่