ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมลานวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่